กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อสั่งการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

Innovation&Technology รู้ทันภัยพิบัติด้วย Mobile Application ที่เข้าถึงง่ายแค่ปลายนิ้ว

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 30/4/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 378 ครั้ง
การบริหารจัดการสาธารณภัยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกยุคดิจิทัล

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)