กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อสั่งการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

การจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน:CBFM สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 26/7/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 927 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)