กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อสั่งการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

ปฏิบัติการพลิกวิกฤตน้ำท่วมสูบส่งเก็บน้ำสำรองช่วงหน้าแล้ง

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 24/1/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 500 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)