กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อสั่งการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

ระบบการเเจ้งเตือนภัยแบบครบวงจร แม่นยำ - รวดเร็ว - ทั่วถึง

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 3/5/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 774 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)