กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อสั่งการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2565

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 27/6/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 647 ครั้ง
สำนักวิจัยฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)