กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อสั่งการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

เปิดปฏิบัติการ “Thailand for Turkiye” ทีม USAR Thailand ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผ่นดินไหวตุรกี

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 10/4/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 441 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)